ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης της πράξης, πατήστε ΕΔΩ. 

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο παρόν έργο που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από κάθε υποψήφιο πριν την υποβολή αίτησης συμμετοχής.  

Footer Image