Αίτηση συμμετοχής Επιχειρήσεων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Πρόσκληση

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Πρόσκληση Ωφελουμένων

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Ανακοινώσεις

 27 Sep 2023 Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιχειρήσεων θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της πράξης με κωδ ΟΠΣ MIS 5132701
 18 Sep 2023 Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Επιχειρήσεων θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της πράξης με κωδ ΟΠΣ MIS 5132701
 17 Aug 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων 6ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5132701
 03 Aug 2023 Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων Υποψήφιων Ωφελουμένων στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ ΟΠΣ 5132701
 03 Aug 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων 6ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5132701
 26 Jul 2023 6η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701
 25 Jul 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων 5ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5132701
 25 Jul 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων 4ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5132701
 18 Jul 2023 5η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701
 18 Jul 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων 4ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5132701
 07 Jul 2023 Έναρξη υποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων για θέσεις πρακτικής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701
 20 Jun 2023 Παράταση 4ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5132701
 09 Jun 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων 3ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5132701
 07 Jun 2023 Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701
 26 May 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων 3ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5132701
 24 May 2023 4η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701
 04 May 2023 3η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701
 03 May 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων 1ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5132701
 01 Mar 2023 Νέα Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701
 15 Feb 2023 Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701
 24 Jan 2023 Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701
Footer Image