ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

αποστέλλοντας μήνυμα στο training@1315.syzefxis.gov.gr

Footer Image