6η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701

Οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, ως συνδικαιούχοι ανακοινώνουν την 6η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Το εν λόγω πρόγραμμα, αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 26/7/2023

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ έως τις 31/07/2023 και ώρα 23:59.

Πληροφορίες:  Δήμος Ανατολικής Μάνης  τηλ επικοινωνίας   2733360327

                          Δήμος Δυτικής Μάνης τηλ επικοινωνίας 2721360900

 Και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : training@1315.syzefxis.gov.gr

 Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ.

Footer Image