Παράταση 4ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5132701

 

Οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, ως συνδικαιούχοι ανακοινώνουν την παράταση της 4ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ /ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ έως τις 07/07/2023 και ώρα 23:59.

Πληροφορίες:  Δήμος Ανατολικής Μάνης  τηλ επικοινωνίας   2733360327

                          Δήμος Δυτικής Μάνης τηλ επικοινωνίας 2721360900

 Και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : training@1315.syzefxis.gov.gr

 

.

Footer Image